Ynghylch

welsh land rights show

Perfformwyr presennol Gadael Tir yw Owen Shiers a Gwilym Morus-Baird, ac o bryd i bryd mae perfformwyr eraill yn ymuno gyda ni.

Mae’r cynhyrchiad wedi ei seilio ar yr un syniad â Three Acres and a Cow, sioe sy’n archwilio hanes hawliau tir a gwrthdystio yn Lloegr. Mae sylfaenydd Three Acres, Robin Grey, hefyd wedi bod yn gweithio’n agos â ni, yn rhannu ei brofiad amhrisiadwy, ei angerdd a’i arbenigedd.

Gwilym Morus-Baird

Aeth Gwilym Morus-Baird i’r coleg yn 2002 i astudio llenyddiaeth Gymraeg a gadael yn 2012 gyda doethuriaeth. Ers 2014 mae wedi bod yn cyflawni comisiynau creadigol rhedeg cyrsiau ar lein ar ddehongli chwedloniaeth Gymraeg.

Ers 2005 mae wedi rhyddhau sawl albwm o gerddoriaeth, ar ben ei hun a gyda’r band Drymbago. Mae hefyd wedi cyd-weithio gyda cherddorion o Balesteina, ac ar hyn o bryd mae’n gweithio ar brosiect gyda cherddorion o India. Mae ei gerddoriaeth ar gael o’r wefan gwilmor.com.

Ar y cyd gydag aelodau eraill o’r diwydiant cerddoriaeth Gymraeg, mae’n un o sylfaenwyr Eos – Asiantaeth Hawliau Darlledu Cymru.

welsh folk

Owen Shiers

Magwyd Owen ar aelwyd gerddorol Gymreig – o’r alawon swynol a grwydrai o weithdy telynau ei Dad i fywyd ysgol a gwyliau megis yr Eisteddfod a’r  Cnapan.

Ers graddio o Brifysgol Caerfaddon, mae Owen wedi trafod sgiliau fel cyfansoddwr a thechnegydd  sain ar draws nifer o brosiectau. Mae ei gyfansoddiadau wedi ymddangos ar BBC, CNN a Sianel 4 ac y mae hefyd wedi teithio ar draws y byd fel technegydd gydag artistiaid megis Cimarron, Asere a Toto la Momposina. Bu hefyd yn gweithio yn stiwdio ‘Real World’ ac ar nifer o albymau gan gynnwys y record lwyddiannus ‘Clychau Dibon’ gan Catrin Finch & Seckou Keita. Derbynniodd enwebiad gan Cymdeithas Cynhyrchwyr Cerddoriaeth am ei waith ar yr albwm hyn.

Yn ddiweddar mae Owen wedi bod yn dychwelyd i’w wreiddiau, wrth drochi ei hynan yn ei ddiwylliant lleol a chwblhau ysgoloriaeth gyda chefnogaeth Ymddiriedolaeth Gerald Finzi i ymwchwilio cerddoriaeth a straeon colledig Ceredigion. Mae’r deunydd canlyniadol wedi ffurfio seiliau ei brosiect ‘Cynefin‘ sydd wedi dilyn gyda pherfformiadau a gweithdai ar hyd y wlad.