Hafan

Mae Gadael Tir yn sioe sy’n adrodd hanes hawliau tir a gwrthdystio yng Nghymru.

“Y cam cyntaf mewn gwrthdystio yw gwers hanes; dim gwers sydd wedi ysgrifennu ar ein cyfer ond un yr ydym yn ysgrifennu ein hunain”Professor Simon Critchley, The New School

Mae’r sioe yn dilyn hynt a helynt y werin a’u hymdrechion parhaol i gael bywyd gwell. Ceir yr hanes ar ffurf hen faledi, straeon dirdynnol o anobaith a dyfalbarhad, ffermwyr mewn gwisgoedd merched yn ymosod â bwyelli, pregethwyr radical, gweithwyr tir ac undebau; mil o flynyddoedd o hanes wedi ei wasgu i mewn i un perfformiad

Ynghyd â thynnu ar gelfyddydau gwerin Cymru, mae’r sioe’n cyffwrdd ar lawer o themâu gan gynnwys gwleidyddiaeth, hawliau dynol, rhyddid meddwl a mynegiant, yr hawl i wrthdystio a hanes democratiaeth ym Mhrydain.

“10 allan o 10” – Daily Post

“Dau ddyn yn canu harmonïau gwefreiddiol, yn gwisgo lan fel menywod, taro ffonau ac actio’n wael, tra fy mod i’n dysgu am fil o flynyddoedd o hanes Cymru. Nes i ddim am un eiliad difaru teithio o Lundain i’r Fenni i weld Gadael Tir.”

“Roedd perfformiad Gwilym ac Owen yn atyniadol yn emosiynol ac yn goleuo yn hanesyddol. Maent yn gweu comedi a thrasiedi yn gynnil – fel beirdd yr oesoedd cynt rwy’n dyfalu. Mae’n wir yn teimlo fel mynd ar daith – trwy amser ac yn ôl i wreiddiau’r tensiynau rhwng y bendefigaeth a’r werin bobl. Mae angen i’r hanes yma cael llais ac y mae’n bwysig i ni gyd . Rwyf wedi gweld y sioe dwy gwaith ac dwi’n siwr o’i weld eto!”